Presentation

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut i Esbo grundat 1974. MIK firar 50 år året 2024. Vid MIK kan man studera många olika slags instrument och sång i olika genrer.

Vi vill ge en målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik. Undervisningen följer en läroplan och framskrider från nivå till nivå. 

Vi arbetar så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten. Det finns möjlighet till många olika former av samspel såsom körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, pop/rock band, jazzband, kammarmusik.

Läs mer

Bakgrund

Ett musikinstitut med 850 elever föds inte ur intet. Mycket hårt arbete ligger bakom Musikinstitutet Kungsvägen och vägen till det institut som finns idag har varit händelserik. 

Det första verksamhetsåret inleddes den 2.9.1974 med 97 elever och 11 lärare i det som då hette Esbobygdens musikskola.

Efter att Vanda svenska musikskola på 1990-talet slogs ihop med Esbobygdens musikskola utlyste man en namntävling för det nya, gemensamma musikinstitutet. Musikinstitutet Kungsvägen utgick som segrare i tävlingen.  

Läs mer

STIFTELSEN MUSIKINSTITUTET KUNGSVÄGEN, SMIK

Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen (SMIK) är huvudman för musikinstitutet.

Läs mer