Suomeksi

Läroplanen i korthet

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett lagstadgat musikinstitut, vilket innebär att vi följer utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen. Musikinstitut är indelade i två nivåer, grundnivå och fördjupad nivå.

Fyra studiehelheter

Studierna vid MIK delas in i studiehelheter. Tre för grundnivån och en för den fördjupade nivån. I varje studiehelhet ingår sång-/instrumentstudier, samspel samt musikens gestaltning (teori). Tanken med studiehelheter är att de olika delarna inom musiken ska följas åt så att det praktiska och det teoretiska ska gå hand i hand så mycket som möjligt och också samspelet med andra ska bli till en naturlig del.

Musikens gestaltning ingår också i studierna

Musikens gestaltning, som ibland kallas för teori och gehör ingår också i studierna. Undervisningen sker i grupp och inleds oftast vid ca 10-års ålder. 

Att spela tillsammans

Samspel ingår också som en naturlig del i musikinstitutens verksamhet. Ta vara på chanserna till samspel och ta ut allt det roliga som musicerande med andra ger. Du kan fråga din lärare om möjligheten till samspel så får du reda på vad du kan göra just nu. 

Vi förutsätter att alla som spelar ett orkesterinstrument deltar i någon orkester under minst ett läsår per studiehelhet. Samma gäller för sångarna med körerna.

Målsättningar

MIK bedriver en elevcentrerad undervisning och eleven uppmuntras att vara med och lägga upp egna målsättningar och repertoar för sina studier. Valmöjligheterna för studierna ökar an efter att studierna pågår.

Bedömning

Bedömningen vid MIK är fortlöpande och mångsidig men vitsord används inte. Istället får man både muntlig och skriftlig respons på de uppträdanden man gör och de nivåer man avlägger. Så kallade nivåkonserter kan avläggas som en helhet eller som flera olika delar. Det här kan man komma överens om med den egna läraren. 

Individualiserad läroplan

Det finns också möjlighet till individualiserad läroplan om det finns behov för det. Kontakta någon av rektorerna angående det här. 

Övning hemma

När du studerar vid ett musikinstitut så förutsätter vi att du övar mellan lektionerna. Det egentliga jobbet gör du faktiskt själv mellan lektionerna. Läraren är en handledare eller guide in i musiken och till instrumentet. Läraren kan visa dig vägen, inspirera och förklara, men det är du själv som går vägen – man måste öva en hel del på egen hand för att bli bättre på sitt instrument.
 -

Ladda ner hela läroplanen som pdf här:

Läroplanen 

Uppdaterad 29.5.2024