-
Suomeksi

ANTAGNING TILL MIK

Anmälningen sker huvudsakligen i april/maj månad för det läsår som inleds följande höst. Under läsåret kan man anmäla sig till eventuella lediga platser. Anmälning till kör sker hela läsåret.

Anmälning för läsåret 2024-2025 sker: 18-30.4.2024
Du kan ännu höra dig för om lediga platser i juni och i augusti.

Vi tar emot elever i anmälningsordning. För dig som söker in till sång ordnas ett sångtest. 

Till anmälningen >> 
Blanketten är öppen 18-30.4.2024.

 

FÖRFRÅGNINGAR:

 044 7644900
 kansliet@kungsvagen.fi

Läs mer om att studera vid MIK

Antagning till Instrument

Vi tar emot elever i anmälningsordning till alla instrument. Vi har ett begränsat antal elevplatser per instrument och rekommenderar därför att även välja ett andra instrumentalternativ. Under läsåret kan man anmäla sig till eventuella lediga platser. Bekanta dig med läroplanen som vi följer.

Läs mer om instrumentstudier vid MIK
Läroplan
Instrumentpresentation  

Till anmälningen

Blanketten är öppen under anmälningstiden.

Antagning till InstrumentGRupp

Vi tar emot elever i anmälningsordning till instrumentgrupperna för 7-9-åringar och Blåståget för 6-7-åringar. Vi har ett begränsat antal elevplatser per grupp och rekommenderar därför att även välja ett andra alternativ. 

Läs mer om instrumentgrupper
Instrumentgrupper för 7-9-åringar 2023-2024
Instrumentpresentation

Till anmälningen 

Blanketten är öppen under anmälningstiden.

ANTAGNING TILL SÅNG

För dig som söker in till sång (klassisk & pop/jazz) ordnas ett sångtest. Gäller även juniorsång och popsångsgrupp. Se instruktioner nedan. Mer info får du då du anmält dig. Vid behov kan sångtest även ordnas under läsåret. Bekanta dig med läroplanen som vi följer.

Läs mer om sångstudier vid MIK
Läroplan
Instruktioner för sångtest

TILL ANMÄLNINGEN

Blanketten är öppen under anmälningstiden.

ANTAGNING TILL KÖRSÅNG

För dig som söker in till körsång ordnas ett litet sångtest (ej lika omfattande som till enskild undervisning). Mer info får du då du anmält dig. Du kan också börja med körsång mitt under läsåret. Kontakta då kansliet@kungsvagen.fi

TILL ANMÄLNINGEN 

Blanketten är öppen under anmälningstiden.

ANTAGNING TILL NYA TADAM

Elever tas in vartannat år. Ansök om sångplats i ett av musikinstituten som ingår i samarbetet och anmäl dig till audition. 

Läs mer om Nya Tadam och anmälningen

ANTAGNING TILL ÖPPNA LINJEN

Anmäl dig via vårens anmälningsblankett under anmälningsperioden eller kontakta kansliet. Vid frågor kontakta kansliet: tel 044 7644900 eller kansliet@kungsvagen.fi

TILL ANMÄLNINGEN

Blanketten är öppen under anmälningstiden.

IFALL JAG INTE FÅR EN PLATS

De som inte får en studieplats hos oss finns på en kölista. Vi kontaktar personerna i ordningsföljd ifall en studieplats blir ledig under läsåret.