Rapporter

Enkäter gjorda i februari 2023

Enkäter gjorda i februari 2023 till elever 9-12 åringar, elever över 13 år samt enkät till vårdnadshavare:

9-12 åringar pdf
13- -åringar pdf
Vårdnadshavare pdf


Slutrapporter från projekten Kreativ improvisation 1 och 2

MIKs samarbetsprojekt med musikinstituten Juvenalia och Avonia kring fortbildning i improvisation som pågick mellan åren 2016-2019.

Läs rapporten