Musiklekgrupper läsåret 2020-2021

Lärare: BL - Birgitta Lehtinen, KB - Kerstin Borg, CW - Carolina Wendelin, MT - Melissa Taanila
 

0-åringar (födda 2020, min 2 mån)

Hagalund

torsdag kl 11.30-12.15 BL

Mattby

tisdag kl 11.15-12.00 BL

Karamalmen

fredag kl 11.15-12.00 KB

1-åringar (födda 2019)

Hagalund

torsdag kl 10.45-11.30 (födda hösten 2019) BL

Mattby

tisdagar kl 10.30-11.15 BL
lördag kl 10.15-11.00 BL

Karamalmen

fredag kl 09.30-10.15 KB

1-2 åringar (födda 2018 och jan-feb 2019)

Hagalund

torsdag kl 10.00-10.45 BL

2-åringar (födda 2018)

Karamalmen

onsdag kl 14.30-15.15 KB
fredag kl 10.30-11.15 KB

2-3 åringar (födda 2017-2018)

Mattby

lördag kl 11.00-11.45 (med föräldrar) BL

3-åringar (födda 2017)

Mattby

måndag kl.15.45-16.30 CW

Karamalmen

torsdagar kl 15.45-16.30 KB

Köklax

torsdag kl 15.45-16.30 MT

3-6-åringar kan även ha möjlighet att gå på musiklek under daghems-/förskoletid. Läs mer

4-åringar (födda 2016)

Mattby

tisdag kl.15.45-16.30 CW

Karamalmen

onsdagar kl 15.30-16.15 KB
torsdagar kl 16.30-17.15 KB

3-6-åringar kan även ha möjlighet att gå på musiklek under daghems-/förskoletid. Läs mer

4-5-åringar (födda 2015-2016)​

Köklax

torsdag 16.45-17.30 MT

3-6-åringar kan även ha möjlighet att gå på musiklek under daghems-/förskoletid. Läs mer

5-åringar (födda 2015)

Mattby

tisdag kl.16.45-17.45 CW

Karamalmen

onsdagar kl 16.15 -17.15 KB
torsdagar kl 17.15 - 18.15 KB

3-6-åringar kan även ha möjlighet att gå på musiklek under daghems-/förskoletid. Läs mer

6-åringar (födda 2014)

Mattby

måndag kl.16.45-17.45 CW

Karamalmen

onsdag kl 17.15 - 18.15 KB

Köklax

torsdag 17.30-18.30 MT

3-6-åringar kan även ha möjlighet att gå på musiklek under daghems-/förskoletid. Läs mer

Anmälning till grupper
läsåret 2020-2021

Anmälning för nya elever börjar 11.5.2020.

Till anmälningen
Blanketten öppnas 11.5.2020


Ifall en grupp är full tar vi emot anmälningar till kölista.

De som anmält sig till hösten är anmälda för hela läsåret (höst- och vårtermin). Ifall ni inte vill fortsätta på vårterminen vänligen meddela senast 1.12 att ni slutar, till musiklek@kungsvagen.fi


Elevavgifter

Samarbete med daghem/förskolor

Musiklek under dagis-/förskoletid

Vi samarbetar med Vindängens daghem och förskola, Mattbergets daghem och förskola och Karamalmens förskola. Barn som går i dessa daghem/förskolor kan komma till musikleken på dagtid. Vår musikleklärare hämtar och för tillbaka eleverna från och till dagis/förskolan. I Mattbergets förskola sköts transporten med hjälp av föräldrarna enligt en turlista, så att man har 3-4 transportgånger per familj per läsår.

Grupperna syns i anmälningsblanketten.

Till anmälningen
Blanketten öppnas 11.5.2020.

Förfrågningar:

Vindängens daghem och förskola och Karamalmens förskola: 
Kerstin Borg, tel 0504491148, kerstin.borg@kungsvagen.fi

Mattbergets daghem och förskola::
jan.takolander@kungsvagen.fi

-