-

Suzuki-violinundervisning

Vi erbjuder violinundervisning med suzukimetoden. Eleverna börjar vanligtvis vid 4-5-års ålder.

Suzukieleverna lyssnar på inspelningar av spelrepertoaren och lär sig i början på gehör. Noterna kommer med senare. Föräldern deltar i barnets lektioner, men har också ansvar för dagligt övande hemma, enligt lärarens instruktioner.

I mån av möjlighet går man på lektion två gånger i veckan (15-20 minuter per gång) de första åren. En grupptimme hör också till programmet, varannan lördag. Tack vare grupptimmen blir hobbyn redan från början socialt betydelsefull för barnet, då man får nya vänner genom sin spelhobby.

Mer INFO OM SUZUKIMETODEN

Suzukieleverna lär sig i början på gehör. Noterna kommer med senare. Den centrala insikten violinpedagogen Shinichi Suzuki (1898-1998) hade, var att alla barn runt om i världen lär sig sitt modersmål med lätthet.

Suzuki beslöt att börja tillämpa samma teknik på spelundervisningen; om ett barn omringas av musik från baby, lär sig barnet musiken på samma sätt som det lär sig sitt modersmål.

Läs mer