Tillbaka

MIK firar 50 år

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) grundades år 1974. Därmed firar MIK 50 år av verksamhet under år 2024. Under jubileumsåret har MIK valt att hedra och uppmärksamma barnen, de unga och kanske barnsligheten i oss alla. Under året kommer MIK att ha flera olika satsningar på barnmusik i nya tappningar. Följ med oss under det spännande och händelserika året då MIK fyller 50 år!

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) grundades som Esbobygdens musikskola år 1974. 

Därmed firar MIK 50 år av verksamhet under år 2024. Under alla dessa år har musikinstitutet skött den svenskspråkiga musikundervisningen i Esbo. MIK är idag en etablerad och stark aktör inom den grundläggande konstundervisningen i Esbo och det största svenskspråkiga musikinstitutet i Finland. 

Under jubileumsåret har MIK valt att hedra och uppmärksamma barnen, de unga och kanske barnsligheten i oss alla. Idag kan vi inte satsa för mycket på våra barn och ungas välmående och möjligheter att utvecklas. 

Under jubileumsåret 2024 kommer MIK att ha flera olika satsningar på barnmusik i nya tappningar. Vi kommer att öva och framföra musik vi alla känner till, men i en ny skrud.

Jubileumskonserten den 14 maj 2024 kommer att innehålla mycket barnmusik av olika slag, med många medverkande i olika genrer.

Även skördefesten i oktober kommer att ha barnmusik som tema, men mer fokus kring folkmusiken och musikleken.

Julkonserten kommer att innehålla en del nyheter och till december planerar vi också att ge ut en jubileumsbok. Kollegierna planerar också in flera olika satsningar inom det egna kollegiet. 

Följ med oss under det spännande och händelserika året då MIK fyller 50 år!