Avgifter

Lyhyesti suomeksi
 

Intäkterna för verksamheten består av statsandelar, verksamhetsunderstöd av Esbo stad och elevavgifter. Skyldighet att betala elevavgifter uppkommer då man tar emot studieplatsen. Avgiften debiteras två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Villkor för elevavgifterna

Läsåret 2024-2025

GRUND- OCH FÖRDJUPAD NIVÅ

Huvudämne 30 min   
220 € / termin

Huvudämne 45 min
330 € / termin

Huvudämne 60 min                                         
380 € / termin

Biämne 30 min
205 € / termin

Biämne 45 min
285 € / termin 

FÖRBEREDANDE STUDIER

Smågruppundervisning 45 min
(instrumentgrupp 7-9-åringar, kantele, junior- eller popsång) **
200 € / termin

Karusell 23 min
110 € / termin

Musiklek

Musiklek 3 - 6-åringar 45 min
130 € / termin

Musiklek 3 - 6-åringar 60 min
155 € / termin

Musiklek 0 - 2-åringar 45 min
100 € / termin

Transportavgift 12,50 euro/riktning/termin
Läs mer

ÖVRIGA STUDIER

Kör, orkester, band, musikens gestaltning ***
110 € / termin

Skolkör 50 € / termin

Öppna linjen

30 min (fortlöpande undervisning)
670 € / termin

10 x 30 min
410 € / paket

** Halva avgiften när man även har ett huvudämne.
*** Ingen avgift när man även har ett huvudämne


Syskonrabatt

Syskonrabatt 20 % från det andra barnet, då det första har ett huvudämne eller deltar i musiklek. Gäller inte avgift för kör, orkester, band, musikens gestaltning, öppen undervisning eller instrumenthyra.

Övriga avgifter meddelas det skilt om, t.ex. för deltagande i verkstad, resa eller annat.


Instrumenthyra

Normal instrumenthyra
80 € / termin

Hyra för stor harpa (och Bernardel violin)
185 € / termin

Hyra för akustisk gitarr, kantele, plastflöjter och plasttromboner
50 € / termin

Villkor för instrumentuthyrning

Teoriböcker:

Doktor tonika: 32€
Musiklära: 22€
Musiklära 1: 17€
Musiklära 2: 17€

Nivåprovsavgift för utomstående

Grundnivå 
90 €

Fördjupad nivå (stora I:an) 
180 €


Fakturan kommer per e-post

Vi skickar våra fakturor från adressen: "Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr" (<no-reply.vismafs@mg.visma.com>)
med rubriken "Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr Lasku 1234567890, eräpäivä XX.XX.202X".

Visma Finacial Solutions, som blir Visma Amili Oy, skickar betalningpåminnelser och -krav. Då uppstår det extra kostnader som accumuleras. Deras kontaktuppgifter hittas på maksuhelposti.fi

Villkor för elevavgifter

Då man tar emot en studieplats förbinder man sig samtidigt att betala elevavgiften enligt dessa villkor.Läs mera »

Nedsatt elevavgift

Det går att ansöka om nedsatt elevavgift. Detta sker en gång per år, senast 15.9.Läs mera »

Villkor för instrumentuthyrning

Info om ansvar, utgifter för normal användning, försäkring och reparation.Läs mera »