Tillbaka

Nedsatt elevavgift

Suomeksi

Det går att på ekonomiska grunder ansöka om nedsatt elevavgift för huvudämnesstudierna. För musiklek beviljas högst 50 % nedsatt avgift. Detta sker en gång per år, senast den 15.9.

Senast fastställda beskattningsintyg, löneintyg för augusti månad, övriga möjliga understödsintyg för alla vårdnadshavare och myndig elev är obligatoriska bilagor till ansökan, ansökan behandlas inte utan dessa. Vill man stöda sig på andra inkomster än den senast fastställda beskattningen utvisar, skall man redovisa för alla inkomster under de senaste sex månaderna och bifoga intyg till dem. Utan intyg och/eller försenade ansökningar kan inte behandlas.

Vid behandling av ansökan tas endast bruttoinkomsterna i beaktande, bara i undantagsfall har andra omständigheter betydelse.

Ansökan skickas till: ekonom@kungsvagen.fi eller Musikinstitutet Kungsvägen, Ekonomen, Vindgränden 6 B, 02100 Esbo

Blankett (sv) 

Blankett (eng) 

Sista inlämningsdag 15.9.

Tillbaka