Galakonsert

03.05.2024 kl. 18.30 – 19.30

Den årligen återkommande galakonserten med elevsolister tillsammans med en lärarorkester.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen, MIK