Vårterminens fakturor

12.04.2021 kl. 14:52
Nu har alla fakturor för vårterminen skickats per e-post.
Vårens terminsavgifter har skickas till er från e-post adressen Eepos-postitus laskutus@eepos.fi. Vänligen kontrollera också er skräppost om fakturan har hamnat där. Vänligen kontakta ekonom@kungsvagen.fi om ni av någon orsak inte har fått någon faktura eller har frågor kring den.