Distansundervisning för över 12-åringar

28.02.2021 kl. 09:02
All undervisning för över 12-åringar sköts på distans under aprilmånad.

Restriktionerna gäller hela mars och aprilmånad.

Den förberedande gruppundervisningen (2-3 elever i gruppen) kan fortsätta som närundervisning om eleverna är under 13 år. Körer, orkestrar, band och musikens gestaltning/AMP sköts på distans.

Gällande elever födda 2008 och senare fortsätter de individuella lektionerna som närundervisning om ni inte kommer överens om annat med läraren. Musikleken fortsätter lika som tidigare.