MIK har per 1.2 delvis öppnat upp för närundervisning

07.01.2021 kl. 16:13
Huvudstadsregionens coronagrupp meddelade 27.1 att närundervisningen vid grundläggande konstundervisning delvis kan återupptas.

Vi på MIK håller en gemensam linje med alla musikinstitut i Esbo och Grankulla och har från och med måndag 1.2 öppnat upp närundervisningen för alla födda år 2001 eller senare. De som är äldre fortsätter på distans. Gruppundervisningen ordnas enligt de möjligheter rådande restriktioner gör gällande.

 

Tröskeln för att övergå till distansundervisning ska vara låg. Om läraren eller eleven har symtom ska man inte träffas utan försöka hålla lektionen på distans. 

Om eleven/familjen eller läraren önskar fortsätta med distansundervisning uppmanar vi till en dialog. 

 

En stark maskrekommendation gäller för elever från 12 år uppåt. Vi håller avstånd så bra som möjligt och tvättar händerna före alla lektioner. De flesta klassrum har också någon form av plexiglas som kan användas för att förebygga eventuell smittspridning. 

 

Inga publika konserter ordnas tillsvidare och inte heller några workshopar. Endast den regelbundna undervisningen fortgår.   

 

Vi jobbar starkt på att MIK ska vara ett tryggt och säkert ställe att komma till och hoppas att även eleverna tar sitt ansvar genom att hålla avstånd, tvätta händerna och bära mask. På så sätt kan vi förhoppningsvis fortsätta den här hobbyverksamheten på ett tryggt och säkert sätt under hela våren.