MIK söker en verksamhetskoordinator

30.06.2020 kl. 07:00
Verksamhetskoordinatorn är en central medarbetare vid vårt kansli i Vindängenhuset i Hagalund. Under första läsåret erbjuder vi en heltidssyssla, därefter 80 - 100% enligt överenskommelse. Sänd din skriftliga ansökan senast 23.7.2020.

Verksamhetskoordinatorn är en central medarbetare vid vårt kansli och har hand om en stor del av kundkontakten samt även en del av kontakten till lärarna. Verksamhetskoordinatorn administrerar elev- och lärarregistret Eepos samt är med och gör elevplaceringar, framförallt inför det nya läsåret. Verksamhetskoordinatorn sköter bokningar av utrymmen och klassrum, gör rumsschema samt har hand om MIKs händelsekalender. Verksamhetskoordinatorn bidrar till uppdateringar på vår hemsida och sociala medier. Ytterligare sköter verksamhetskoordinatorn uppköp av bland annat kontorsmaterial, sammanställer statistik internt och till myndigheter samt hjälper till vid vissa evenemang som MIK ordnar. 

Verksamhetskoordinatorn är spindeln i nätet vid MIK och jobbar i nära samarbete med resten av kansliet som består av rektor, bitr. rektor, ekonom och en marknadsföringsperson på deltid. 
Välkommen med i vårt team och jobba för en kreativ musikundervisning på svenska i Esbo. 

Under första läsåret erbjuder vi en heltidssyssla, därefter 80 - 100% enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare. Intervjuer ordnas vecka 32 och vi hoppas att du kan börja jobba med oss snarast möjligt. Helst 10.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Sänd din skriftliga ansökan med CV och löneanspråk senast 23.7.2020 till rektor Patrik Smulter, patrik.smulter@kungsvagen.fi. 

Närmare uppgifter ger:
Rektor Patrik Smulter, per e-post eller 050 528 5270 och verksamhetskoordinator Pia Achrén-Kokko 044 764 4900

Välkommen att jobba för en kreativ musikundervisning på svenska i Esbo!

Allmänt om MIK

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut grundat 1974. Verksamhetsområdet är Esbo. Vid MIK kan du studera många olika slags instrument i olika genrer, inklusive sång. Vi har även många olika former av samspel som du kan välja bland såsom körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, pop/rock band, jazzband, kammarmusik osv.

Förutom våra stats- och kommunalt subventionerade studieplatser finns det även möjlighet att studera på den öppna linjen, där du inte behöver följa någon läroplan. Antagning av nya elever är vanligtvis i maj varje år.

Verksamhetskulturen förverkligas så att eleven målinriktat utvecklar sina färdigheter inom en öppen, uppmuntrande och positiv studieatmosfär. En god pedagogisk miljö möjliggör en utveckling av elevens interaktions- och initiativförmåga samt förmåga att arbeta långsiktigt. Den sporrar dessutom eleven till aktivitet, kreativitet, självständigt tänkande, den skapar motivation och en trygg uppväxt och utveckling möjliggörs.

MIK vill ge en målinriktad och högklassig svenskspråkig undervisning i musik och i andra närstående konstarter i Esbo. Undervisningen framskrider från nivå till nivå och skapar, genom en kreativ och positiv atmosfär, förutsättningar för ett gott förhållande till musiken. Undervisningen utgår från elevens egna intresseområden och främjar elevens konstnärliga och personliga utveckling. MIK vill ge eleverna de färdigheter de behöver för livslång glädje av musiken samtidigt som vi skapar förutsättningar för fortsatta studier för blivande yrkesmusiker och musikpedagoger. MIK skall skapa ett livskraftigt kulturrum med en finlandssvensk identitet.

Eleven har en aktiv roll i undervisningen och lär sig ställa upp mål och arbeta i riktning mot målen både självständigt och tillsammans med andra. Eleven har möjlighet att spela musik i olika genrer där hänsyn tas till elevens egna önskemål. MIK ska arbeta så att olika musikstilar stöder varandra inom verksamheten.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) är huvudman för Musikinstitutet Kungsvägen.