13.3.2020: Grupplektioner och alla konserter inhiberas tillsvidare

13.03.2020 kl. 16:47
På grund av situationen med corona-viruset inhiberas all gruppundervisning och alla konserter.
Bästa elever, föräldrar och lärare!
 

På grund av situationen med corona-viruset inhiberar Musikinstitutet Kungsvägen tills vidare

-  alla konserter och elevkvällar
-  alla kör-, orkester-, ensemble- och bandövningar
-  all musiklek
-  undervisningen i musikens gestaltningsämnen, d.v.s. musikens grunder, gehör, teori, musikkännedom, musikproduktion, dirigering, amp etc. Vi utreder möjligheterna att ordna distansundervisning.
 

Sång- och instrumentundervisningen fortsätter som vanligt, både de individuella lektionerna och grupperna med högst tre elever.

Vi återkommer med mera info om situationen förändras.

Med vänlig hälsning
 
Patrik Smulter
rektor