Vad är MIK?

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) är ett svenskspråkigt lagstadgat musikinstitut grundat 1974, som verkar i Esbo.Läs mera »

Direktionen

Direktionsmedlemmar 2018Läs mera »