Enskild undervisning

Du får enskild undervisning i ditt huvudämne och gruppundervisning i musikens grunder.Läs mera »

Suzuki-violinundervisning

Suzukieleverna lär sig i början på gehör. Noterna kommer med senare.Läs mera »

Körsång

Sjung tillsammans med andra. I MIK får du bekanta dig med musik i olika stilarter allt från klassisk körrepertoar till poprepertoar.Läs mera »

Kammarmusik

Spela tillsammans med andra i minde grupper.Läs mera »

Pop/rock band, ensemble

Spela tillsammans med andra.Läs mera »

Jazzensemble

För något längre hunna elever som vill lära sig mera om jazz och improvisation.Läs mera »

Stråkorkester

Spela tillsammans med andra i en orkester.Läs mera »

Blåsorkester

Spela tillsammans med andra i en blåsorkester.Läs mera »

Kunskapsstegar

I de s k Kunskapsstegarna, har vi försökt precisera de olika delmoment som ingår i instrumentundervisningen vid musikinstitutet. De är tänkta som ett arbetsredskap för mål och värdering, speciellt för elevernas självutvärdering. Ändamålet med dem är att klargöra för eleverna och deras föräldrar innehållet inom studierna. De är inte tänkta för självstudier, utan används i samråd av egen lärare.

Gå till kunskapsstegarna


Rapport från projektet 
Konstruktiv bedömning

MIK har medverkat i projektet Rakentava palaute - Konstruktiv bedömning tillsammans med musikinstituten Juvenalia och Avonia sedan hösten 2014. Slutrapporten från projektet kan läsas
här-pdf