Terminsavgifter

Lärare i musiklek

Möjligheter efter musikleken


Anmälning till grupper läsåret
2018-2019: 

Till kansliet,
musiklek@kungsvagen.fi eller
tel 050 449 1183.

(ange barnets namn, barnets födelsedatum, föräldrars namn, adress, tel, e-postadress)

De som anmält sig på hösten är anmälda för hela läsåret (höst- och vårtermin). Ifall ni inte vill fortsätta på vårterminen vänligen meddela senast 19.12 att ni slutar.

Undervisningsgånger:
15/hösttermin,
16/vårtermin.
(1-2 ggr/termin kan falla bort pga sjukdom eller liknande)

Vårterminen inleds
vecka 2, förutom lördagsgrupperna som börjar vecka 3.


Vill du sälja din kantele?

Har du en överlopps kantele och vill bli av med den? Kontakta våra musikleklärare Pia Michelson tel 0505216274 
pia.michelson@
kungsvagen.fi

eller Kerstin Borg tel 0504491148 
kerstin.borg@
kungsvagen.fi
,
så kan du ev sälja den vidare.

Grupper våren 2019

Det finns grupper i Hagalund, Mattby, Karamalmen och Köklax.Läs mera »

Vad är musiklek?

Vad gör man med de små i baby- och knatterytmiken och vad sysslar de större barnen med i musikleken?Läs mera »

Förfrågningar:

Kerstin Borg,
tel 050 449 1148
Pia Michelson,
tel 050 521 6274
Birgitta Lehtinen,
tel 050 432 5205

Efter varje grupp står initialerna på läraren.


Adress till undervisningsplatserna:

Hagalund,
Folkhälsanhuset, Vindgränden 6 B
Mattby, Stockhuset,
Mattliden 4
Karamalmen,
Gula huset,
Karaängsvägen 4 B
Köklax, Valhalla klubbrum,
Valhallavägen 14