Terminsavgifter

Möjligheter efter musikleken

Lärare i musiklek


Anmälning till grupper läsåret
2018-2019: 

Till kansliet,
musiklek@kungsvagen.fi eller
tel 050 449 1183.

(ange barnets namn, barnets födelsedatum, föräldrars namn, adress, tel, e-postadress)

De som anmält sig på hösten är anmälda för hela läsåret (höst- och vårtermin). Ifall ni inte vill fortsätta på vårterminen vänligen meddela senast i december att ni slutar.

Undervisningsgånger:
15/hösttermin,
16/vårtermin.


Vill du sälja din kantele?

Har du en överlopps kantele och vill bli av med den? Kontakta våra musikleklärare Pia Michelson tel 0505216274 
pia.michelson@
kungsvagen.fi

eller Kerstin Borg tel 0504491148 
kerstin.borg@
kungsvagen.fi
,
så kan du ev sälja den vidare.

Grupper läsåret 2018-2019

Det finns grupper i Hagalund, Mattby, Karamalmen och Köklax.Läs mera »

Vad är musiklek?

Vad gör man med de små i baby- och knatterytmiken och vad sysslar de större barnen med i musikleken?Läs mera »

Förfrågningar:

Kerstin Borg,
tel 050 449 1148
Pia Michelson,
tel 050 521 6274
Birgitta Lehtinen,
tel 050 432 5205

Efter varje grupp står initialerna på läraren.


Adress till undervisningsplatserna:

Hagalund,
Folkhälsanhuset, Vindgränden 6
Mattby, Stockhuset,
Mattliden 4
Karamalmen,
Gula huset,
Karaängsvägen 4 B
Köklax, Valhalla klubbrum,
Valhallavägen 14